Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Cập nhập tin tức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Báo cáo Trung ương Đảng xem xét kỷ luật ông Trần Đình Thành; Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.