Biến động điểm 9 thi THPT quốc gia năm 2019

Từ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan, Australia đã có sự thống kê thú vị về số lượng thí sinh đạt điểm giỏi (>=9) trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và 2019.

Ba tỉnh từng xảy ra gian lận có môn "trắng" điểm giỏi

Theo thống kê của GS Tuấn, chỉ 6 môn thi Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Ngoại ngữ, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 116 thí sinh đạt điểm >=9. Cũng với 6 môn thi này, nhưng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chỉ có 31 thí sinh đạt điểm >=9. Sự sụt giảm điểm >= 9 ở từng môn được thể hiện rõ rệt, thậm chí có môn năm nay địa phương này không có thí sinh nào đạt điểm >=9.

{keywords}
So sánh điểm thi 2018 và 2019 ở Sơn La (Ảnh: GS Nguyễn Văn Tuấn)

 

Cụ thể theo ông Tuấn, năm 2018, Hà Giang có 30 thí sinh ((1%) -tổng thí sinh dự thi)) đạt điểm >=9 môn Toán thì năm 2019 con số này giảm xuống còn 12 em (0.23%)

Trong khi đó, môn Vật Lý năm 2018, Hà Giang có 33 thí sinh (5,5%) đạt điểm >=9 thì năm nay chỉ có 1 thí sinh (0,13%). Còn môn Hóa, năm 2018 có 22 thí sinh (3,7%); môn Văn có 1 thí sinh (0,30%) có điểm >=9 thì năm 2019, cả hai môn này không có thí sinh nào đạt mức điểm này.

Tương tự, môn Ngoại Ngữ, năm 2018, Hà Giang có 24 thí sinh (0,80%) thì năm 2019 chỉ có 10 thí sinh (0,02%) đạt điểm >=9.

Riêng môn Lịch sử lại có sự thay đổi ngược khi năm nay có 8 thí sinh (0,017% ) thí sinh đạt điểm >=9, nhiều hơn năm ngoái 2 thí sinh.

Thống kê tương tự ở Sơn La, GS Tuấn cũng thấy có điều tương tự. Với 6 môn thi trên năm 2018 địa phương này có 117 thí sinh >=9, nhưng năm 2019 số lượng thí sinh đạt điểm >=9 đã giảm gần 1 nửa. Cụ thể với môn Toán, năm 2018 có 30 thí sinh (0,29%) đạt điểm >=9 thì năm 2019 chỉ có 14 thí sinh (0,13%).

Tương tự môn Ngữ văn đã giảm từ 11 thí sinh (0,11%) năm 2018 xuống 1 thí sinh năm 2019; Ngoại ngữ giảm từ 27 thí sinh (0,30%) năm 2018 xuống còn 17 thí sinh (0,01%) năm 2019. Đặc biệt hai môn Lý và Hóa năm ngoái có 16 thí sinh đạt điểm >=9 nhưng năm nay không có thí sinh nào đạt mức điểm này. Riêng môn Lịch sử, số thí sinh đạt điểm >=9 năm nay nhiều hơn năm trước 5 thí sinh ( 38-33).

Thống kê ở Hòa Bình, GS Tuấn cho hay, tùy từng môn học có sự tăng, giảm số thí sinh đạt điểm >=9 rõ rệt. Năm 2019, 3 môn có số thí sinh đạt điểm >=9 tăng là Toán, Lịch sử và Ngoại Ngữ. Trong đó môn Toán có 36 thí sinh đạt điểm >=9 (0,40%), trong khi năm 2018 có 27 thí sinh (0,30%); Môn Sử năm 2019 có 35 thí sinh (0,45%) nhưng năm 2018 chỉ có 27 thí sinh (0,35); Tương tự, môn Ngoại Ngữ, năm 2019 có 51 thí sinh (0,65%) thì năm 2018 có 30 thí sinh (0,39%).

Trong khi đó, 3 môn Lý, Hóa, Văn lại có số thí sinh đạt điểm >=9 giảm mạnh. Môn Lý từ 21 thí sinh (0,87%) năm 2018 xuống còn 4 thí sinh (0,02%) năm 2019; Môn Hóa từ 14 thí sinh (0,58%) năm 2018 xuống 3 thí sinh (0,18%); Ngữ Văn từ 15 thí sinh (0,17% ) xuống 1 thí sinh (0,01%) năm 2019.

Chuyển dịch điểm giỏi do đề thi biến động?

GS Tuấn cho hay, ông đối sánh số thí sinh đạt điểm >=9 ở TP.HCM và Cần Thơ và thấy có chuyển biến rất thú vị.

Cụ thể, năm 2018, TP. HCM chỉ có 32 học sinh có điểm Toán >= 9 chiếm 0.04% tổng số thí sinh dự thi thì năm nay số lượng này lên đến 751 thí sinh, chiếm 1.1% tổng số thí sinh dự thi. Như vậy, số học sinh giỏi Toán ở TP.HCM đã tăng 23 lần chỉ trong 1 năm. Tương tự,, số học sinh giỏi Ngoại ngữ cũng tăng từ 1.257 em (1.8%) năm 2018 lên 3.690 em (5.8%) năm 2019, có nghĩa tăng gần 3 lần số tuyệt đối.

Các môn khác ông Tuấn cũng ghi nhận tăng số học sinh có điểm >=9, nhưng mức độ thấp hơn các môn Toán và Ngoại ngữ. Cụ thể, năm nay môn Lý có 83 thí sinh (0,19%) trong khi năm 2018 chỉ có 39 thí sinh (0,078%); Môn Văn có 10 thí sinh (0,014%) nhiều hơn năm ngoái 5 thí sinh; Môn Hóa có 132 thí sinh (0,30%) nhiều hơn năm 2018, 10 thí sinh.

Tương tự, TP.Cần Thơ cũng có sự tăng số học sinh >=9 đáng kinh ngạc. Năm 2018, Cần Thơ chỉ có 2 học sinh với điểm Toán >= 9, nhưng năm 2019 thì con số này là 96, chiếm gần 1% tổng số thí sinh, tăng 48 lần. Số thí sinh có điểm >=9 môn Ngoại ngữ năm 2019 là 97 thí sinh (1,10%) và có thể xem là giỏi ngọai ngữ, thì năm 2018 chỉ có 31 thí sinh (0,31%). Tương tự số thí sinh đạt điểm >=9 môn Sử năm 2019 của Cần Thơ cũng gấp gần 6 lần năm 2018 (35-6).

Trong khi đó, số học sinh đạt điểm >=9 ở môn Lý và Hóa thì không tăng…

So sánh giữa hai thành phố này, GS Tuấn cho hay, có một sự ngạc nhiên là số học sinh >=9 môn Ngữ Văn của TP. HCM năm nay (10 thí sinh) cũng như năm ngoái (5 thí sinh) là rất thấp. Số lượng này kém xa Cần Thơ khi năm ngoái có 64 thí sinh còn năm nay có 41 thí sinh đạt điểm >=9 môn Ngữ Văn.. Ngay cả môn Sử, số học sinh >=9 của TP.HCM cũng khá khiêm tốn và ếu so sánh với Cần Thơ về số lượng thí sinh dự thi. "Có thể nói học sinh TP.HCM giỏi Toán và Ngoại ngữ, nhưng khá về Sử và Văn".

Cùng với sự biến đổi học sinh >=9 từng môn, ở một tỉnh xảy ra gian lận năm ngoái như Hòa Bình, cùng với những thay đổi về số 'học sinh có điểm >=9 trong 2 năm 2019 và 2018 ở TP.HCM và Cần Thơ, theo GS Tuấn có thể nói rằng việc soạn đề thi có thể có vấn đề.

"Nếu đề thi được soạn có độ tin cậy cao thì khó có thể có sự thay đổi như ở TP.HCM hay Cần Thơ" - GS Tuấn nói.

Lê Huyền

 

Điểm liệt  môn Toán thay đổi đáng kể

{keywords}

Kết quả năm 2019

Hệ thống giáo dục Học mãi cũng đã so sánh phổ điểm 3 năm của kỳ thi. Nhìn chung, phổ điểm môn Lịch sử và Tiếng Anh trong 3 năm qua mặc dù đã có sự điều chỉnh nhưng vẫn cho thấy còn nhiều vấn đề đáng bàn khi đỉnh của phổ vẫn ở mức tương đối thấp.

Có một số diễn biến trái ngược nhau giữa các môn: Môn Văn, mỗi năm có thêm vài trăm học sinh có điểm dưới hoặc bằng 1. Còn môn Toán thì số thí sinh có điểm dưới hoặc bằng 1 trong năm 2019 chỉ bằng 1/5 so với năm 2017 và 2018.

 

Lượng thí sinh có tổng điểm từ 15 trở lên khá cao

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay thành công của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được thể hiện rõ qua các phổ điểm khi hình dáng lệch về phía phải với độ đốc thoải 2 bên.

“Chúng tôi có phân tích biểu đồ đối với 5 khối thi truyền thống (chiếm 90% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đại học) thì nhìn chung các biểu đồ khá đẹp, cân đối và có độ thoải ở cả 2 bên trái phải”, bà Phụng nói.

Cụ thể, theo phân tích phổ điểm 5 khối thi truyền thống là A00, B00, C00, D00 và A1 thì số lượng thí sinh có tổng điểm trên 15 cao. Nhìn chung khối A00 có điểm cao nhất.

{keywords}
Nguồn: Bộ GD-ĐT

Năm nay có hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 653.278 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (khoảng 73,6%). Tổng số nguyện vọng theo thống kê là 2.575.305, trung bình mỗi em đăng ký 3,9 nguyện vọng.

 Thanh Hùng

 

Phát hiện một số bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 khác thường

Phát hiện một số bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 khác thường

- Khi khai thác dữ liệu chuẩn bị công bố kết quả thi THPT quốc gia, một địa phương đã phát hiện một số bài thi trắc nghiệm thí sinh bị điểm 0 khác thường.

 

tin nổi bật

Những trường đại học đầu tiên ở phía Bắc có lịch nghỉ Tết Nguyên đán

Đến thời điểm này, một số trường đại học ở phía Bắc đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bộ GD-ĐT sắp ra thông tư quản lý liên kết đào tạo đại học với nước ngoài

Nhiều vấn đề về chương trình liên kết đào tạo đại học với nước ngoài được chia sẻ tại toạ đàm “Liên kết đào tạo đại học với nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức mới đây.

Thi vào lớp 6: Phương pháp ôn thi môn tiếng Việt hiệu quả

Tổng hợp, nắm chắc kiến thức và có phương pháp ôn luyện hiệu quả chính là những yếu tố quan trọng giúp học sinh tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 sắp tới.

Hi hữu: Bộ GD-ĐT cấp trùng phôi, 9 người bị Hà Nội thu hồi bằng THPT

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có quyết định thu hồi 9 bằng tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GD-ĐT cấp trùng số hiệu phôi bằng.

ĐH Thương mại thêm 6 chương trình đào tạo được chứng nhận kiểm định chất lượng

Trường ĐH Thương mại hôm nay tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và công bố quyết định, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 6 chương trình đào tạo.

AIT Việt Nam, 30 năm nỗ lực nuôi dưỡng nhân tài Việt

Trong suốt gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT Việt Nam) không ngừng nỗ lực trong công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành CNTT, quản lý doanh nghiệp và đạt nhiều thành tựu.

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam được mở mới 2 ngành đào tạo sau đại học

Bộ Y tế vừa giao cho Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quan trọng: mở mới 2 mã ngành đào tạo sau đại học.

Ra mắt CMC - đại học số đầu tiên với hàng loạt ẩn số công nghệ

Trường Đại học CMC - mô hình đại học số đầu tiên của Việt Nam hôm nay tổ chức lễ ra mắt và khai giảng khóa 1 năm học 2022 - 2023.

Bộ GD-ĐT ưu tiên xử lý, phê duyệt các cơ sở tổ chức thi IELTS, TOEFL

Bộ GD-ĐT sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL trong một vài ngày tới.

Hội đồng Anh nói về nghi vấn hoãn thi IELTS do gian lận

Hội đồng Anh khẳng định việc tạm hoãn tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ không liên quan gì tới các nghi vấn gian lận xoay quanh việc tổ chức thi.

Ngoài IELTS, những chứng chỉ Tiếng Anh nào được ưu tiên xét tuyển đại học?

Ngoài chứng chỉ IELTS, các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như TOEIC, TOEFL cũng ngày càng được các trường đại học Việt Nam ưu tiên trong phương án xét tuyển, cùng với đó là Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

30 tổ chức nộp đề án chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ GD-ĐT hứa giải quyết IELTS

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, hiện Bộ đang tích cực hỗ trợ các tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau và sẽ sớm phê duyệt các đề án tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi đủ điều kiện.

Các tổ chức phải hoàn thiện hồ sơ thế nào để thi IELTS trở lại?

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT mới đây vừa thông tin rõ về việc mà các đơn vị, tổ chức cần làm để tiếp tục tổ chức hoạt động thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có chứng chỉ IELTS.

Cần bàn tay Bộ Giáo dục hậu kiểm thi IELTS

Theo TS Vũ Thị Phương Anh, Bộ GD-ĐT và các sở GD-ĐT có vai trò rất lớn trong việc thường xuyên hậu kiểm các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi của nước ngoài, để bảo vệ 'người tiêu dùng giáo dục' của Việt Nam.

Bộ GD-ĐT lý giải việc Hội đồng Anh và IDP phải hoãn tổ chức thi IELTS

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vừa lên tiếng giải thích việc một số tổ chức mới đây phải tạm hoãn việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ.