Cùng với quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức, ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có nhiều quyết định liên quan đến bộ máy nhân sự với nhiều thay đổi.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý trong nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị (kế hoạch ban đầu là giảm còn 28 đơn vị).

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương có nhiều sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, Cục Quản lý thị trường được “nâng cấp” lên Tổng cục Quản lý thị trường.

Tổng cục Năng lượng không còn được giữ lại, thay thế vào đó là các đơn vị mới như Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

{keywords}
Nhân sự các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương có nhiều thay đổi

Hai Vụ Tài chính và Vụ Đổi mới DN sáp nhập thành 1 vụ là Vụ Tài chính và Đổi mới DN.

Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ cũng không còn tách riêng mà đã 1 Cục là Cục Công nghiệp.

Bộ Công Thương cũng thành lập 2 Cục mới trên cơ sở Cục Quản lý cạnh tranh cũ là Cục Phòng vệ thương mại; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cũng có tên gọi mới là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Các Vụ phụ trách thương mại với các đối tác nước ngoài cũng thu gọn thành 2 Vụ là Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

Cùng với quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức, ngày 21/8 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có nhiều quyết định liên quan đến bộ máy nhân sự sau khi sắp xếp lại bộ máy với nhiều thay đổi.

Với việc Tổng cục Năng lượng được tách thành nhiều vụ, cục (như Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) các lãnh đạo của Tổng cục Năng lượng cũng nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, từ ngày 21/8, ông Đặng Huy Cường, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Ông Phương Hoàng Kim, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Còn ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng giữ chức Phó Cục trưởng, hàm Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Cục mới thành lập.

Ông Nguyễn Việt Sơn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Dầu khí và Than.

Ông Nguyễn Khắc Thọ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, hàm vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Lãnh đạo các Vụ được xóa bỏ cũng được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới. Cụ thể ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ phụ trách Vụ thị trường trong nước.

Có người phụ trách mới nên ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ thị trường trong nước, cũng thôi phụ trách Vụ thị trường trong nước. Ông Nguyễn Lộc An phụ trách Vụ này sau khi Vụ trưởng vụ này là ông Võ Văn Quyền nghỉ hưu cách đây ít lâu.

Một vụ khác được xóa bỏ là Vụ Thương mại biên giới và miền núi thì lãnh đạo của vụ này cũng nhận nhiệm vụ mới. Đơn cử, ông Trần Quốc Toàn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại biên giới và miền núi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Văn Hội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ thương mại biên giới và miền núi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Với tên gọi mới của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các lãnh đạo không có nhiều thay đổi, chỉ đổi tên chức danh theo tên đơn vị mới.

Cụ thể, bà Lại Việt Anh, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng cục này.

Ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Ông Trịnh Anh Tuấn, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (vừa được thành lập mới) cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng cục này.

Lương Bằng