Biển Nha Trang

Cập nhập tin tức Biển Nha Trang

Giàn phao nổi chiếm mặt biển ở vịnh Nha Trang bị tháo dỡ

Giàn phao nổi với diện tích khoảng 2ha do doanh nghiệp lắp trên biển trong vịnh Nha Trang khi chưa được chính quyền phê duyệt bị tháo dỡ.