biến thể BA.5.1.7

Cập nhập tin tức biến thể BA.5.1.7

TP.HCM có 121 cửa hàng hết xăng; Đề nghị tiếp tục "đặc cách, đặc thù" trong chống dịch Covid-19… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.