Công ty đấu giá Hợp danh Đông Dương sẽ tổ chức đấu giá 116 lô đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn và sáng 29/10.

Đây là các lô đất ở tại đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài; thuộc khu dân cư Đông Bàn Thành 2, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Diện tích các lô đất từ 100 – 300 m2. Giá khởi điểm từ hơn 13,1 đến trên 20,3 triệu đồng/m2; tương đương trên 1,3 tỷ đến hơn 5,7 tỷ đồng/lô.

an nhon.jpg
Một góc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Báo BĐ)

Hình thức đấu giá kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô.

Địa điểm buổi đấu giá và công bố giá tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Đáng chú ý, cuộc đấu giá và công bố giá sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày chủ nhật hàng tuần sau ngày 29/10 đối với các lô đất còn lại, do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá.

Cũng sáng 29/10, đơn vị tổ chức đấu giá trên tiếp tục đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất.

Theo đó, 113 lô đất này là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài; là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Trong đó, 80 lô đất thuộc khu dân cư và chợ mới Cảnh Hàng, thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong. 23 lô đất tại khu dân cư thôn An Thành, xã Nhơn Lộc và 10 lô đất tại khu phía Tây tuyến đường liên xã thuộc trung tâm xã theo quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, thôn Tân Dương, xã Nhơn An.

Diện tích các lô đất từ 95,5 – 167 m2. Giá khởi điểm từ 3,3 – 11 triệu đồng/m2; tương đương từ 495 triệu đồng đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá phải nộp trước một khoản tiền đặt cọc bằng 20% tổng giá khởi điểm theo từng lô đất; tương đương từ 99 – 341 triệu đồng/lô.

Hình thức đấu giá kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô.

Địa điểm buổi đấu giá và công bố giá tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.