{keywords}
Chữ ký số là một nội dung trong chương trình tập huấn của Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh Bình Dương.

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương, Ban Chấp hành Công đoàn mời chuyên viên Phòng Dịch vụ - Kỹ thuật – Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) hỗ trợ thực hiện. Tham gia buổi tập huấn bao gồm toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại đây, cán bộ, công chức Văn phòng nghe báo cáo viên phổ biến một số tính năng mới được cập nhật tại phần mềm quản lý văn bản, hướng dẫn cách thức khai thác phần mềm quản lý văn bản phiên bản mới. Ngoài ra, báo cáo viên đã hướng dẫn việc sử dụng chữ ký số dành cho các chức danh lãnh đạo, lợi ích của sử dụng chữ ký số.

Sau phần hướng dẫn chung, cán bộ, công chức Văn phòng cũng tiến hành trao đổi, thảo luận một số vấn đề còn vướng mắc trong quá trình khai thác phần mềm quản lý văn bản phục vụ công tác chuyên môn và được báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn thực hiện cụ thể. Buổi tập huấn đã góp phần hỗ trợ cán bộ, công chức có thể khai thác một các hiệu quả nhất phần mềm quản lý văn bản cũng như trang bị kiến thức cơ bản về ứng dụng chữ ký số.

Buổi tập huấn được tổ chức căn cứ vào Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/6/2018 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Bổ sung chức năng phần mềm quản lý văn bản, trục gateway theo công nghệ tập trung”. Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tập huấn, sử dụng các chức năng mới của phần mềm quản lý văn bản và hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, dựa theo tình hình thực tế và công tác chuyên môn, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề, góp phần hỗ trợ cán bộ, công chức Văn phòng hoàn thành tốt công tác.

Hải Lam

Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động

Cổng DVCQG sắp thêm giải pháp xác thực bằng chữ ký số trên di động

Giải pháp xác thực qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động sẽ được triển khai để xác thực doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) trong tháng 11/2020.