Binh Duong

Cập nhập tin tức Binh Duong

Vài chục tỉ có được từ những lần chuyển nhượng đến các đội bóng mới đã được CV9 "xứ lý" khá gọn ghẽ cũng như đầy khoa học để sau gần chụ

Công an tỉnh Bình Dương có Giám đốc mới

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh.