Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Theo tin từ Sở TT&TT Bình Phước, Công ty Hệ thống thông minh Smart Sys đã có buổi làm việc, giới thiệu các hệ thống thông minh đến với lãnh đạo Sở TT&TT, Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện UBND huyện, thị xã trong tỉnh.

Smart Sys là một công ty chuyên nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, cung cấp giải pháp đột phá áp dụng cho thành phố thông minh, giao thông thông minh, chính quyền thông minh. Hiện nay, công ty đã giới thiệu hệ thống thông minh đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và bước đầu góp phần mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính.

Ngoài ra, công ty còn sản xuất hệ thống an ninh thông minh, nhà vệ sinh thông minh tự động bằng cảm ứng phục vụ nhu cầu xây dựng các địa phương thông minh, hướng tới phục vụ người dân thông minh hơn. Các hệ thống thông minh này là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, công dân và doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ tỉnh trong việc quản lý tình hình an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, cũng như sự phát triển của tỉnh.

Sau khi nghe đại diện công ty giới thiệu về hệ thống thông minh phục vụ hành chính công, các đại biểu của tỉnh đã đặt nhiều câu hỏi và được công ty giải đáp về cách vận hành, giá thành, công dụng… khi lắp đặt các hệ thống thông minh.

Đại diện Sở TT&TT đánh giá cao các hệ thống thông minh và đề nghị công ty phát triển thêm những ứng dụng cho các sản phẩm hệ thống thông minh đáp ứng nhu cầu thực tiễn của tỉnh. Với các hệ thống thông minh do công ty giới thiệu, Sở TT&TT sẽ nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét và cùng hợp tác để xây dựng tỉnh Bình Phước thành tỉnh thông minh, hiện đại trong tương lai gần.

Theo Quyết định 2701 ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo này được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Ban chỉ đạo gồm: Ban chỉ đạo cải cách thủt ục hành chính, CNTT và chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước; Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển CNTT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020 và Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Bình Phước.

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban chỉ đạo) có Trưởng Ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh; Phó trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội và Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Ban chỉ đạo là Giám đốc Sở TT&TT.

Thành phần Ban chỉ đạo còn có các Ủy viên, bao gồm: Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, KH&CN, TN&MT, Nội vụ; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; Giám đốc Đài PH&TH tỉnh Bình Phước, Tổng Biên tập Báo Bình Phước; Giám đốc Viễn thông Bình Phước; Giám đốc Viettel Bình Phước; Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Bình Phước.

Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

Đồng thời, cho ý kiến về các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND tỉnh; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại quyết định 2701, UBND tỉnh Bình Phước đã thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên. Tổ trưởng Tổ công tác là Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Minh Bình, Tổ phó là Phó Giám đốc Sở TT&TT Vũ Sao Sáng và các tổ viên là trưởng, phó phòng, chuyên viên của các sở, ban, ngành liên quan.

Quyết định 2701 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 26/11/2018) và thay thế các Quyết định 1031/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính, CNTT, Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước; Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án phát triển CNTT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020; và Quyết định 1699/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh Bình Phước.