Theo Sở Xây dựng, thời gian gần đây, tại Bình Thuận xuất hiện tình trạng một số chủ đầu tư và đơn vị phân phối dự án kinh doanh tiến hành rao bán, chuyển nhượng.

Những chủ đầu tư và đơn vị phân phối này thực hiện giao dịch thông qua các hình thức đặt cọc giữ chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền người mua. Trong khi, các hình thức giao dịch này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và các quy định pháp luật liên quan. 

Một số chủ đầu tư và đơn vị môi giới còn đăng tải các thông tin dự án kinh doanh BĐS không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh, nguy cơ trở thành “điểm nóng” về tranh chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Để hoạt động kinh doanh BĐS được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư 33 dự án BĐS không giao kết hợp đồng với đơn vị môi giới hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ hay đăng tải các nội dung liên quan đến việc mua bán khi BĐS chưa đủ điều kiện giao dịch. 

Một dự án khu dân cư tại Thị xã La Gi (Ảnh: Anh Phương)

Sở Xây dựng Bình Thuận đề nghị, chủ đầu tư 33 dự án phải công khai thông tin BĐS đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh BĐS để bên mua biết khi thực hiện giao dịch. 

Đồng thời, các chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khi đủ điều kiện đưa BĐS vào kinh doanh. 

Danh sách 17 dự án khu dân cư, khu đô thị và 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng, như sau: 

17 dự án khu dân cư, khu đô thị. 
16 dự án du lịch nghỉ dưỡng.