Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành bốn dự thảo thông tư liên quan lĩnh vực cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, bốn dự thảo Thông tư bao gồm: quy định về quy trình đăng ký cư trú; quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú; quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. 

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú gồm sáu chương 27 điều, quy định các thủ tục gồm: trình tự đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú; khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú; tiếp nhận thông báo lưu trú, tiếp nhận khai báo tạm vắng.

{keywords}
Thủ tục đăng ký cư trú. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, một trong số các điểm mới trong Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú được đề xuất trong dự thảo lần này là công dân được đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến và thông báo qua tin nhắn điện tử. 

Quy trình công dân đăng ký cư trú qua mạng được quy định tại điều 6 dự thảo Thông tư về quy trình đăng ký cư trú. Theo đó, hồ sơ đăng ký thường trú của công dân gửi yêu cầu từ cổng dịch vụ công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu mà công dân đã cung cấp trên cổng dịch vụ công với các quy định của pháp luật về cư trú. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ tiếp nhận sẽ thực hiện tiếp nhận và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đăng ký cư trú, đồng thời, thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, nhưng thiếu thủ tục hoặc biểu mẫu, giấy tờ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn thủ tục giải quyết đăng ký cư trú và thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác.

Đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ tiếp nhận lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú và thông báo cho công dân dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác, trong đó nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Theo bản dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú, đối với cơ quan đăng ký cư trú không có kết nối mạng thì việc thực hiện đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện qua phần mềm quản lý cư trú (phiên bản dành cho các điểm xã không có kết nối mạng).

Liên quan đến chữ ký số trong phần mềm quản lý cư trú, dự thảo trên quy định, chữ ký số của cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sử dụng trong phần mềm quản lý cư trú là việc cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sử dụng thiết bị USB Token đã được mã hóa thông tin cá nhân, hình ảnh chữ ký, hình ảnh con dấu của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú ký số trên các văn bản điện tử qua tính năng ký số được tích hợp sẵn trong phần mềm quản lý cư trú.

Việc ký số vào văn bản điện tử thành công hoặc không thành công phải được thông báo trên phần mềm.

Đối với việc phát hành thiết bị USB Token, dự thảo quy định, Bộ Công an phát hành thiết bị USB Token sử dụng ký số trong phần mềm quản lý cư trú. Công an các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư liên hệ với Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để được cung cấp thiết bị USB Token để sử dụng.

Về việc đăng ký chữ ký số, đối với cán bộ đăng ký, quản lý cư trú đăng ký chữ ký số của mình với đơn vị có thẩm quyền cấp chữ ký số Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được gắn thông tin cá nhân, hình ảnh chữ ký vào USB Token.

Đối với cơ quan thực hiện đăng ký, quản lý cư trú đăng ký chữ ký số với đơn vị có thẩm quyền cấp chữ ký số Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để được gắn hình ảnh con dấu vào USB Token.

Đoàn Bổng

Thủ tướng: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước tiến quan trọng đến xã hội số

Thủ tướng: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước tiến quan trọng đến xã hội số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, việc Bộ Công an khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số.