Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây có văn bản yêu cầu nhiều tỉnh, thành phố đã tiếp nhận các “chuyến bay giải cứu” đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19, rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu đối với khách sạn, resort đã nộp để xin làm địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trên các chuyến bay tự trả phí cách ly (bao gồm cả hồ sơ những khách sạn không được cách ly).

Những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort (đơn vị đầu mối hồ sơ, đơn vị phối hợp) xin làm địa điểm cách ly.

Bộ Công an yêu cầu nhiều địa phương cung cấp tài liệu liên quan các "chuyến bay giải cứu".

Đối với việc xin chủ trương cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp đơn đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay trả phí.

Đồng thời, cung cấp thông tin những doanh nghiệp được cấp và không được cấp, lý do không cấp chủ trương; những doanh nghiệp được cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.

Ngoài ra, thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương cách ly để đưa chuyên gia, công nhân từ công ty nước ngoài về cách ly tại địa phương; cung cấp địa chỉ các cá nhân đăng ký sau khi kết thúc thời gian cách ly; những đơn vị được giao phối hợp tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận chủ trương cách ly.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu thể hiện quá trình tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định chủ trương cách ly; danh sách những cá nhân tham gia giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly, Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi được cấp phép thực hiện chuyến bay.

Ngoài TP. Hà Nội, một số địa phương như Thanh Hóa, Quảng Nam cũng nhận được văn bản của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an liên quan đến "chuyến bay giải cứu". 

Sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, các địa phương có văn bản giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung mà Bộ Công an yêu cầu.