Hạng mục công trình kiểm tra đợt 3 gồm Lò cao số 2, xưởng lò vôi số 2, xưởng cán dây, xưởng luyện cốc số 3 và số 4, xưởng thiêu kết số 1 thuộc dự án thép Formosa.

{keywords}
Formosa là dự án ở Hà Tĩnh có vốn đầu tư lên đến 11 tỷ USD.

Phương pháp kiểm tra được Bộ Công Thương thực hiện là “quan sát bằng trực quan”.

Theo Bộ Công Thương, tại thời điểm kiểm tra, 4 hạng mục của dự án đang hoạt động/chạy thử, do đó đoàn kiểm tra chỉ quan sát từ các vị trí an toàn theo quy định của Formosa.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các hạng mục công trình được thi công theo thiết kế và các thiết kế điều chỉnh đã được Chủ đầu tư chấp thuận/phê duyệt.

Qua báo cáo của Formosa, các hồ sơ về quan trắc và kết quả kiểm tra hiện trường bằng “phương pháp quan sát trực quan”, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đánh giá chất lượng của các hạng mục công trình đợt 3 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư phê duyệt, công trình ở trạng thái ổn định, “chưa phát hiện các dấu hiệu bất thường cũng như không đảm bảo an toàn”.

Theo Bộ Công Thương, hồ sơ và quy trình quản lý chất lượng của Formosa đã cơ bản tuân thủ theo các quy định về quản lý chất lượng công trình. Tuy nhiên một số nội dung chi tiết hồ sơ về hình thức, quy cách chưa phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với hạng mục Xưởng cán dây, Bộ Công Thương cho hay hồ sơ quản lý chất lượng đã được đánh giá cơ bản là phù hợp với quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, sản phẩm của xưởng cán dây không có trong cơ cấu sản phẩm của các Giấy chứng nhận đầu tư của Formosa được cấp theo như đề nghị của Bộ Công thương vào tháng 8/2016.

Cho nên Bộ Công Thương kết luận hạng mục công trình Xưởng cán cây chưa đủ điều kiện để đưa công trình vào sử dụng. Còn 4 hạng mục công trình là Xưởng lò vôi số 2, xưởng luyện cốc số 3 và 4, Xưởng thiêu kết số 1, lò cao số 2 được Bộ Công Thương chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư với điều kiện phải khắc phục một số vấn đề.

Lương Bằng