Ngày 1/11 Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho ông Lý Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa trao Quyết định số 4168/QĐ-BCT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho ông Lý Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, thay cho ông Trần Quang Huy.
{keywords}
Tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Công Thương.
Ông Trần Quang Huy cũng sẽ thay vị trí của ông Lý Quốc Hùng, làm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Ông Trần Quang Huy giữ chức Vụ trưởng tổ chức cán bộ của Bộ Công Thường từ tháng 9/2016, thay cho ông Đào Văn Hải. Như vậy tính đến thời điểm này, ông Huy mới ngồi ở vị trí này được hơn 1 năm. Trước đó ông Huy là Vụ trưởng vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á. 
Tính từ nhiệm kỳ mới đến nay, ông Lý Quốc Hùng là người thứ 3 giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý trong nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị (kế hoạch ban đầu là giảm còn 28 đơn vị).

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương có nhiều sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, Cục Quản lý thị trường được “nâng cấp” lên Tổng cục Quản lý thị trường.

Tổng cục Năng lượng không còn được giữ lại, thay thế vào đó là các đơn vị mới như Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.
Hai Vụ Tài chính và Vụ Đổi mới DN sáp nhập thành 1 vụ là Vụ Tài chính và Đổi mới DN.

Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ cũng không còn tách riêng mà đã 1 Cục là Cục Công nghiệp.

Bộ Công Thương cũng thành lập 2 Cục mới trên cơ sở Cục Quản lý cạnh tranh cũ là Cục Phòng vệ thương mại; Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cũng có tên gọi mới là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Các Vụ phụ trách thương mại với các đối tác nước ngoài cũng thu gọn thành 2 Vụ là Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

Cùng với quá trình sắp xếp lại bộ máy tổ chức, ngày 21/8 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có nhiều quyết định liên quan đến bộ máy nhân sự sau khi sắp xếp lại bộ máy với nhiều thay đổi.
L.Bằng