bộ gen

Cập nhập tin tức bộ gen

Tiết lộ cuộc họp mật của các nhà khoa học hàng đầu thế giới

Gần 150 doanh nhân, luật sư và nhà khoa học hàng đầu thế giới  được Trường Y Havard (Mỹ)  mời dự họp kín tuần trước, đều nhận được yêu cầu giữ bí mật về sự kiện.

Phát hiện bộ gen người có chứa ADN của virus cổ đại

Ít nhất 8% ADN của bạn thuộc về chủng tộc lạ và cấu thành từ các mảnh có nguồn gốc từ virus, không phải của người.