- Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn về việc tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT gửi tới đại học, học viện, các trường đại học, các sở GD-ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: Đọc hiểu và làm văn

Bộ GD-ĐT nhắc lại kỳ thi được tổ chức với 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: Đọc hiểu và làm văn.

  {keywords}

Thí sinh ĐKDT tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Thí sinh dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc chỉ xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả 2 mục đích được ĐKDT tại cụm thi do trường ĐH chủ trì. Cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì tổ chức thi cho các thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Được thi môn ngoại ngữ khác môn học ở trường

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015.

Thí sinh tự do được tự chọn điểm thi

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các đơn vị ĐKDT do sở GD-ĐT quy định nhưng phải dự thi tại cụm thi theo quy định, giống như các thí sinh đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh tự do dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ được ĐKDT tại cụm thi phù hợp với điều kiện của thí sinh.

Thời hạn ĐKDT: Từ ngày 1 - 30/4

Sau ngày 30/4/2015, thí sinh không được đổi môn thi đã ĐKDT và môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh khi đi làm thủ tục dự thi phải có Giấy chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân thì phần mềm quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Thí sinh có tài khoản quản lý thi riêng

Thí sinh sau khi nộp Phiếu ĐKDT sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình.

Hội đồng thi ở Sở: Có thể thi tại trường

Các sở GDĐT căn cứ số lượng thí sinh ĐKDT tại tỉnh chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT để tổ chức tại mỗi tỉnh 1 Hội đồng thi theo quy định của Quy chế.

Số lượng Điểm thi trong Hội đồng thi do sở GDĐT căn cứ điều kiện thực tế để thành lập đảm bảo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và đảm bảo an toàn, tiết kiệm; có thể cho thí sinh thi tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh.

Căn cứ điều kiện địa lý và số lượng thí sinh ĐKDT, Cục Nhà trường có thể phối hợp với các sở GDĐT để tổ chức thi cho thí sinh, hoặc đề xuất Bộ GDĐT cho phép thành lập Hội đồng thi.

Trả giấy báo thi trước ngày 10/6

Trước ngày 10/6 các đơn vị hoàn thành Giấy báo dự thi theo quy định. Thủ trưởng đơn vị ĐKDT in Giấy báo dự thi, ký tên, đóng dấu và trả cho thí sinh.

Trong buổi thi, ngay sau khi phát đề cho thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho cán bộ coi thi để kịp thời xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 15 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Không được dễ dãi, bỏ qua lỗi trong chấm thi

Theo hướng dẫn, mỗi bài thi tự luận được 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập. Trưởng môn chấm thi phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các cán bộ chấm thi trong tổ chấm thi, phát hiện những trường hợp chênh lệch từ 0,5 điểm trở lên đối với môn khoa học tự nhiên và từ 1,0 điểm trở lên đối với môn khoa học xã hội để theo dõi, xác định nguyên nhân, kết quả xử lý thống nhất của 2 cán bộ chấm thi nhằm phòng ngừa các sai sót, vi phạm Quy chế thi.

Các hội đồng phải xử lý nghiêm đối với những bài làm vi phạm Quy chế thi hoặc cán bộ không thực hiện đúng Quy chế thi; khắc phục những biểu hiện dễ dãi, bỏ qua lỗi trong bài làm của thí sinh, dẫn đến kết quả chấm không phản ánh đúng thực chất. Chấm kiểm tra bài thi tự luận ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi.

Quy trách nhiệm cụ thể nếu chạy theo thành tích

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, giám đốc sở GDĐT chịu trách nhiệm trước Bộ về việc duyệt thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thuộc đơn vị mình. Khâu xét duyệt tốt nghiệp phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy chế thi. Nếu có biểu hiện chạy theo thành tích cần phải làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể và xử lý đúng mức.

Công bố danh sách tốt nghiệp sau ngày 15/8

Bộ GD-ĐT yêu cầu trước khi công bố chính thức danh sách tốt nghiệp, các đơn vị phải gửi dữ liệu báo cáo về Bộ GD-ĐT.

Thời gian báo cáo cụ thể như sau: Các đơn vị phải báo cáo sơ bộ kết quả tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 25/7; Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức chậm nhất ngày 7/8; Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức trước ngày 15/8.

Ngân Anh