Ngày 8/12/2020, Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bản kế hoạch này không thể thiếu định hướng đảm bảo an toàn thông tin.

Theo đó, mục tiêu cơ bản bao gồm bảo đảm được an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ Giao thông vận tải, trong đó các hệ thống thông tin quan trọng được kết nối trao đổi dữ liệu thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Về giải pháp, Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước; thực hiện bảo vệ 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018.

{keywords}
Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Bộ Giao thông vận tải cũng lên kế hoạch xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng tập trung (SOC); đồng thời duy trì thực hiện kiểm tra đánh giá, thường xuyên diễn tập ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Một giải pháp khác được đề ra là xây dựng chính sách bảo mật dữ liệu dựa trên trách nhiệm, vai trò của người sử dụng khi truy cập các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; thực hiện lưu trữ mã hóa đối với các loại dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Trước đó ngày 1/10, Trung tâm CNTT thuộc Bộ Giao thông vận tải đã chính thức đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”.

H.A.H

VTV sẽ chi 80 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống an ninh mạng

VTV sẽ chi 80 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống an ninh mạng

Dự án nâng cấp hệ thống an ninh mạng với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng là 1 trong 3 dự án Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) dự kiến triển khai trong năm 2021.