Bộ ngành

Cập nhập tin tức Bộ ngành

Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế

Ưu tiên dành các nguồn lực cao nhất về cơ sở vật chất, kinh phí và cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm cho công tác xây dựng thể chế, pháp luật; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ đề nghị giữ nguyên 22 bộ ngành trong nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chính phủ đề nghị trước mắt giữ ổn định về tên gọi, cơ cấu tổ chức, số lượng các Bộ ngành nhiệm kỳ 2021-2026 như khóa XIV gồm 22 cơ quan.

Luật quy hoạch và "những con số ghê răng"

Những con số này nói lên rằng hàng nghìn tỷ chi cho quy hoạch từ ngân sách nhưng hiệu quả chẳng góp được là mấy cho điều hành nền kinh tế thị trường. Những con số đó luôn tạo ra cảm giác "ghê răng".

'Chỉ thấy thành tích ngời ngời đất nước không được nhờ'

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, hội nhập chỉ nhìn con số tăng trưởng tiến từ 1 lên 1,2, 1,3 rồi 1,5 mà bộ ngành coi là thành tích 'ngời ngời' thì đất nước không được nhờ, tụt hậu.

Đề xuất miễn thuế phí, đăng kiểm cho xe máy điện

 Bộ GTVT và Bộ Công an đề xuất Chính phủ cho phép miễn chứng nhận đăng kiểm và thuế, lệ phí khi đi đăng ký xe trong thời hạn trước ngày 31/12.

Yêu cầu các Bộ, CQ Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải tổ chức triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng và phát triển CNTT bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên.