Theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Tin học đối với bậc THCS và THPT từ năm học 2020-2021 mà Bộ GD-ĐT ban hành, đáng chú ý chương trình lớp 11 với nội dung giảng dạy chủ yếu liên quan đến ngôn ngữ lập trình Pascal đã bị lược bỏ khá nhiều.

Theo Bộ GD-ĐT, mục tiêu của môn Tin học ở lớp 11 dạy về Lập trình và Ngôn ngữ lập trình bậc cao như một công cụ để tạo ra chương trình điểu khiển máy tính.

Cụ thể là các nội dung trong môn Tin học ở lớp 11 nhằm giúp học sinh biết lập trình (có kỹ năng tạo ra chương trình ở mức đơn giản) thông qua thực hành trên một ngôn ngữ lập trình bậc cao tùy chọn. Tuy nhiên, SGK Tin học 11 trình bày các yếu tố đặc trưng riêng về Pascal quá sâu, không cần thiết. Ngoài ra một số nội dung về Pascal gây quá tải cho dạy và học, nặng về lí thuyết và vượt chuẩn kiến thức kỹ năng.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Theo đó, việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung thay đổi những nội dung vượt quá chuẩn kiên thức kỹ năng và không ảnh hưởng nhiều đến mục đích chính là về Lập trình và Ngôn ngữ lập trình bậc cao, như xác định trong chương trình môn Tin học lớp 11 năm 2006.

Cùng đó, chương trình cũng điều chỉnh những nội dung sâu vào chi tiết của Ngôn ngữ lập trình Pascal. Bởi Bộ GD-ĐT xác định có những nội dung không phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; chưa kể Pascal đã lạc hậu, không còn thông dụng.

Bộ GD-ĐT định hướng tinh giản những nội dung không thực sự cần cho mục tiêu học sinh biết lập trình thông qua thực hành lập trình trên một ngôn ngữ lập trình bậc cao tùy chọn.

Ngôn ngữ lập trình tùy chọn được sử dụng là để thể hiện các ví dụ minh họa và là công cụ ngôn ngữ để học sinh thực hành viết được những chương trình đơn giản.

Trên tinh thần loại bỏ Pascal khỏi chương trình Tin học 11, Bộ GD-ĐT cho biết cơ sở giáo dục có thể lựa chọn giảng dạy các ngôn ngữ lập trình có tính cập nhật, hiện đại, đồng thời thông dụng trong trường phổ thông nhiều nước như Python, C, C++…

Theo hướng dẫn, sau điều chỉnh, tinh giản, với những nội dung mà trước đây sử dụng Ngôn ngữ lập trình Pascal, tùy cơ sở giáo dục thay thế một cách tương ứng trong ngôn ngữ lập trình mà cơ sở giáo dục đó lựa chọn.

{keywords}
Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Đối với bậc THCS, để minh họa cho phần Lập trình cơ bản (lớp 8), trong SGK hiện hành đã sử dụng Ngôn ngữ lập trình Pascal là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, các câu lệnh có ngữ nghĩa gần với tiếng Anh thông thường. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, giáo viên có thể lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ bậc cao nào khác để minh họa cho các cấu trúc lập trình cơ bản.

“Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; đọc thêm; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự đọc; khuyến khích học sinh tự làm; khuyến khích học sinh tự thực hiện”, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Thanh Hùng

Bỏ điểm kiểm tra 1 tiết và hàng loạt thay đổi trong đánh giá học sinh

Bỏ điểm kiểm tra 1 tiết và hàng loạt thay đổi trong đánh giá học sinh

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 26 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT. Theo đó, lần đầu tiên hình thức kiểm tra viết được cho phép thực hiện trên máy tính.