{keywords}
 Sở GD-ĐT TP Cần Thơ 

Sở GD-ĐT phải xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành và báo cáo về UBND TP trước ngày 15/1.

Cụ thể, Sở GD-ĐT phải thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi, huỷ bỏ các quyết định chưa đúng và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP ngày 6/8/2020; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan.

Ngoài ra, UBND TP đề nghị Giám đốc Sở GD-ĐT chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ trong quá trình thực hiện đến Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Đáng chú ý, những nội dung này đã được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh trực tiếp chỉ đạo từ tháng 7, tháng 8/2020. 

Như VietNamNet đã đưa tin, giữa năm 2020, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã chỉ ra nhiều sai sót.

Theo đó, Sở GD-ĐT không thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Có 6/24 trường hợp bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Trong đó, có 2 trường hợp bổ nhiệm và 4 trường hợp bổ nhiệm lại.

Có 23/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó, có 6 trường hợp bổ nhiệm và 17 trường hợp bổ nhiệm lại.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GĐ-ĐT chưa trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, làm công tác tư tưởng đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc trước khi điều động, bổ nhiệm.

Tại cơ quan Sở GD-ĐT, có 2/11 trường hợp điều động chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Có 3/3 trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức chưa đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 34/2011 của Chính phủ.

Ngoài ra, chưa xây dựng thông báo kết luận các cuộc họp đầy đủ để kịp thời phổ biến; chưa thực hiện thông báo công khai theo quy định đối với kế hoạch điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật... chưa đúng, thiếu công khai, dân chủ.

Thu hồi hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai tại Sở GD - ĐT Cần Thơ

Thu hồi hàng loạt quyết định bổ nhiệm sai tại Sở GD - ĐT Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết Sở GD-ĐT phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ bổ nhiệm loạt cán bộ chưa đúng quy định. 

Hoài Thanh