Đánh giá tổng thể cơ cấu tổ chức Chính phủ từ khóa XII - XV 

Chiều 26/12, tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ, báo VietNamNet đặt câu hỏi liên quan đến việc sắp xếp bộ ngành và đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương của Đảng.

Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới có đặt ra yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương.

Vậy Bộ Nội vụ có kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết này như thế nào? Bộ có tính toán sáp nhập bộ ngành, tỉnh, thành trong thời gian tới?”, báo VietNamNet đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế cho biết, sau khi có Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế. Ảnh: T.Hằng

Trong Nghị quyết nêu, chủ trương tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của Chính phủ, trong đó có tiếp tục thực hiện mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và có lộ trình giảm số lương các bộ ngành.

Theo ông Nam, đây là chủ trương lớn, nằm trong chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì xây dựng đề án hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức bộ máy thuộc khối Chính phủ.

“Theo chương trình chung, đây là đề án cấp nhà nước, Bộ Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu vấn đề này. Trong đó, Bộ Nội vụ sẽ đánh giá tổng thể cơ cấu tổ chức của Chính phủ từ khóa XII đến khóa XV (trong 20 năm). Đây là nhiệm vụ Bộ xác định thực hiện trong thời gian tới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị”, ông Nam cho hay.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tác động rất nhiều mặt

Liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số nghị quyết của Đảng đã đề cập đến việc này.

Mới đây nhất là Nghị quyết 27 của Trung ương có cụ thể thêm một bước nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó có nội dung “nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh”.

“Việc này đã có chủ trương của Đảng. Tới đây, Bộ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương trước khi tham mưu trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tới 2023 – 2030”, ông Tuấn cho hay.

Trên cơ sở nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành kế hoạch cụ thể kèm lộ trình chi tiết về sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn tới.

Dự kiến đề xuất chia thành hai giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030 vì liên quan đến đại hội Đảng các cấp và bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Trong giai đoạn tới đây, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ được thực hiện tập trung. Còn việc nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phải nghiên cứu kỹ lưỡng để báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương vào giai đoạn thích hợp.

“Việc sắp xếp đơn vị hành chính tác động rất lớn, không chỉ các đơn vị hành chính phải sắp xếp bộ máy, tổ chức nhân sự mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh còn tác động rất nhiều mặt, cả về tâm tư tình cảm của đội ngũ cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn một tỉnh. Việc này tác động nhiều chiều nên phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng và có đánh giá tác động trên nhiều mặt trước khi đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện thí điểm vào thời điểm thích hợp”, ông Tuấn lý giải.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Thông tin về việc này, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Nghị quyết 27 của Trung ương ghi rất rõ là “nghiên cứu thí điểm”. Vì vậy phải có đề án nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phù hợp với quy hoạch đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn và phải có đủ căn cứ chính trị, pháp lý và cả thực tiễn.

Việc này phải báo cáo Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương, Quốc hội. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định

“Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định.