Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Cập nhập tin tức Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bị kỷ luật khiển trách… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.