Nơi lưu giữ 12 pho sách 

Với ba kỷ lục được xác lập: Kỷ lục Thế giới, Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam, 12 pho đại sách lưu danh 100.000 anh hùng liệt sĩ ược đặt tại đền thờ anh hùng liệt sĩ chùa Ba Vàng nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp, tính nhân văn, khơi gợi truyền thống yêu nước vĩ đại của dân tộc.  

Năm 2014, nhà báo Đoàn Mạnh Phương cùng đồng nghiệp hoàn thành bộ sách Huyền thoại Việt Nam để lưu danh sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Sau lời thỉnh cầu của nhà báo Đoàn Mạnh Phương, đại đức Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng đã bố trí toàn bộ khu tầng 1 nhà thờ Tổ làm nơi thờ phụng 10 pho đại sách (2 pho đại sách còn lại được bổ sung sau này). 

Huyền thoại Việt Nam với 12 pho sách khổ siêu đại lưu danh các anh hùng liệt sĩ. Mỗi cuốn có kích thước 1,0m x 0,7m x 0,25 đến 0,35m, cuốn lớn nhất lên đến 500 kg, lưu danh hơn 100.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh gắn liền với những chiến công đi vào lịch sử của dân tộc như: Huyền thoại Điện Biên, Huyền thoại Trường Sơn, Huyền thoại Thanh niên xung phong Việt Nam, Huyền thoại Phú Quốc, Huyền thoại Côn Đảo, Huyền thoại Đường 9 Khe Sanh anh hùng, Huyền thoại thành cổ Quảng Trị, Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, Huyền thoại Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, Huyền thoại người chiến sĩ tình nguyện, Huyền thoại thống nhất non sông, Huyền thoại mang màu cờ Tổ quốc.

Mỗi pho đại sách gồm hai phần. Phần 1 là những dữ liệu sự kiện lịch sử và những câu chuyện ghi chép từ các nhân chứng chiến tranh. Phần 2 là danh sách các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh tại các địa danh.

12 pho đại sách như là minh chứng thể hiện ý chí sắt đá, tinh thần kiên cường, đoàn kết anh dũng của quân và dân ta. Tên mỗi pho sách đều gắn liền với những địa danh, những anh hùng đã đi vào lịch sử với những chiến công hào hùng, oanh liệt của dân tộc, làm phong phú thêm kho tàng lịch sử của dân tộc.    

Bộ sách Huyền thoại Việt Nam không chỉ có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử truyền thống sâu sắc mà còn có giá trị thực tiễn là kho tàng lịch sử của dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục các thế hệ người Việt Nam về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với đất nước. 

An Đông