Bộ TN&MT vừa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quyết định, Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng công tác đặc biệt.

{keywords}
Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổ công tác đặc biệt có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Theo quyết định, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của Bộ TN&MT là chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

Tổ cũng có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Định kỳ hàng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà hiến máu giữa mùa dịch Covid-19

Bộ trưởng Trần Hồng Hà hiến máu giữa mùa dịch Covid-19

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà tham gia hiến máu vào sáng nay nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu TƯ trong bối cảnh máu điều trị vô cùng khan hiếm do đại dịch Covid-19.

Kiên Trung