Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt

Chuyển giao công nghệ điều khiển, tự động hóa 4.0 về Việt Nam

Đây là một trong những yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Huỳnh Thành Đạt “đặt hàng” các chuyên gia, nhà khoa học và người làm doanh nghiệp trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa.