Dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học & Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) vừa phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021).

Đây là sự kiện khoa học và công nghệ ở quy mô quốc gia và quốc tế được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Mục tiêu của VCCA là tạo diễn đàn kết nối khoa học, thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong  lĩnh vực điều khiển học và tự động hóa.

Năm nay, VCCA 2021 có chủ đề: “Tự động hoá trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia: Thông minh và sáng tạo”. Sự kiện diễn ra với 3 hoạt động chính gồm hội nghị khoa học, triển lãm quốc tế và diễn đàn Doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Chia sẻ tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt cho rằng, sau nhiều năm tổ chức, VCCA đã định hình rõ nét là một diễn đàn khoa học uy tín thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

Đây là nơi để các nhà khoa học trong và ngoài nước có thể giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật cho những người công tác trong ngành. Hội nghị cũng tạo cơ hội kết nối giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp ứng dụng sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2021 – 2030 đã xác định công nghệ tự động hóa là một trong những hướng công nghệ ưu tiên. Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, trong các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, công nghệ tự động hóa cũng thuộc nhóm các lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Huỳnh Thành Đạt muốn thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ điều khiển, tự động hóa tiên tiến trên thế giới về Việt Nam.

Người đứng đầu ngành KH&CN đặt vấn đề với Hội Tự động hóa Việt Nam về việc phải làm sao để kết nối, chuyển giao các công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới. Điều này nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa tại Việt Nam.

Trong đó, ưu tiên chú trọng phát triển sản xuất thông minh theo hướng kết nối các khâu thiết kế, vận hành, bảo trì cùng tích hợp công nghệ quản lý trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn ứng dụng bộ 3 giải pháp “tự động hóa - tiết kiệm năng lượng - phần mềm” trên nền tảng số, kết hợp xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn có thể huy động các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu tập trung giải quyết các bài toán mang tính đột phá gắn với chuyển đổi số. Từ đó giúp cải thiện và nâng cao mức độ tự động hóa đối với sản phẩm công nghiệp của Việt Nam, hướng tới việc cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước tiên tiến trên thế giới.

Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực tự động hóa nhằm nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ và chuyển đổi số theo hướng xanh, sạch, tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trọng Đạt