Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý dịch vụ tin nhắn OTT.

Thời gian qua, tình hình an toàn thông tin trên thế giới và ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, cuối năm 2014 bùng phát trở lại hiện tượng phát tán thư rác, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, phát tán phần mềm độc hại và giả mạo thư điện tử để phát tán thông tin độc hại.

Những giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian tới hay trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin là những vấn đề được đặt ra trong chuyên mục "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" ngày 19/4/2015. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã trực tiếp trả lời những thắc mắc của người dân.


Theo VTV