Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, UV BCH TW Đảng, Bí thư Thứ nhất TW Đoàn,

Kính thưa các đ/c lãnh đạo TW Đoàn,

Thưa các đ/c và các bạn,

Chuyển đổi số (CĐS) là cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư. Các công nghệ của CMCN lần thứ tư chủ yếu là công nghệ số phục vụ cho CĐS. 

CĐS là đổi mới sáng tạo. Các đổi mới sáng tạo hiện nay chủ yếu là trên không gian số.

CĐS là khoa học công nghệ. CĐS thì dựa gần như hoàn toàn trên khoa học công nghệ.

CĐS là kinh tế tri thức. CĐS thì tạo ra kinh tế số. Kinh tế số là dựa trên thông tin, dựa trên dữ liệu như tài nguyên, dựa trên các thuật toán, mà thuật toán và thông tin chính là tri thức. 

CĐS chính là sự hội tụ của khoa học công nghệ, của kinh tế tri thức, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của đổi mới sáng tạo. CĐS là động lực để phát triển, để Việt Nam có thể trở thành nước phát triển, để Việt Nam hùng cường thịnh vượng, sánh vai cường quốc năm châu, để không kẻ thù nào dám đến xâm phạm và vì thế mà nước ta, dân ta được hoà bình lâu dài. Đây chính là khát vọng Việt Nam, là khát vọng phát triển, là giấc mơ Việt Nam. 

Giải phóng dân tộc thì không chỉ là giải phóng khỏi áp bức mà còn là giải phóng khỏi đói nghèo. Thanh niên đã đi đầu trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước, thì nay, sứ mệnh mới của thanh niên là đi đầu trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi đói nghèo và trở thành nước triển vào giữa thế kỷ này. 

Có lý tưởng lớn, có sứ mệnh cao và có niềm tin vào nó thì sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần cho thanh niên. Ngọn cờ cao sẽ hội tụ được mọi thanh niên, đoàn kết được 22 triệu thanh niên Việt Nam. Sức mạnh này sẽ là vô địch! 

Thanh niên Việt Nam hãy cầm lấy ngọn cờ CĐS Việt Nam, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng. Ngọn cờ này đủ lớn, đủ cao để hội tụ thanh niên. Ngọn cờ này đủ lý tưởng, đủ khát vọng để thanh niên sẵn sàng đi đầu, dấn thân, hy sinh. Đất nước đã gọi tên thanh niên trong sự nghiệp giành độc lập, chống ngoại xâm, thống nhất và giữ gìn sự trọn vẹn của đất nước. Thì nay, đất nước gọi tên thanh niên trong sự nghiệp chấn hưng đất nước. 

CĐS là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày thì CĐS khi đó mới là thành công. 

Những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển được rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số. Bây giờ là sử dụng, là hướng dẫn người dân sử dụng. Chỉ có sử dụng số thì mới tạo ra thị trường số, chỉ có sử dụng số thì mới có nền tảng số, ứng dụng số xuất sắc. 

Cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất lúc này là xây dựng các tổ công nghệ số cộng đồng đến mức thôn, mức tổ dân phố. Người làm tốt nhất là thanh niên. Trước đây, thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thì nay, thanh niên đi đến từng hộ gia đình để giúp người dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số. Đây chính là cách để CĐS Việt Nam, chính là cách đưa Việt Nam thành hùng cường thịnh vượng.

CĐS là cái mới có tính cách mạng, là sự thay đổi có tính cách mạng, có thể tạo ra sự phát triển có tính cách mạng. Cách mạng thì cần lý tưởng, cần nhiều năng lượng, cần sự sáng tạo, không ngại khó, không ngại sai, ngã thì đứng dậy, cũng như rất cần sự dấn thân, sự hy sinh. Cách mạng thì luôn hợp với thanh niên. Thanh niên thì luôn cần cái mới mẻ có tính cách mạng để có thể giải phóng năng lượng của họ, để họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến sự đồng hành của thanh niên và CĐS. Ngọn cờ đi đầu, tiên phong về CĐS được giao cho thanh niên. 

Chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng, sứ mệnh CĐS sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

“Thanh niên Việt Nam hãy nắm lấy ngọn cờ chuyển đổi số, đưa đất nước thành quốc gia số thịnh vượng”

“Thanh niên Việt Nam hãy nắm lấy ngọn cờ chuyển đổi số, đưa đất nước thành quốc gia số thịnh vượng”

Nhấn mạnh tới vai trò xung kích của thanh niên qua các thời kỳ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi thanh niên Việt Nam hãy cầm ngọn cờ chuyển đổi số, đưa Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng.