Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm soát chặt việc thu thuế, phí với giao dịch chuyển nhượng bất động sản, nhưng không để công chức thuế gây khó cho người dân làm thủ tục chuyển nhượng.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có các văn bản số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 và văn bản số 438/BTC-VP ngày 12/01/2022 chỉ đạo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế địa phương thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có một số phản ánh ở một số nơi, có một số cán bộ Thuế gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Về việc này, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu,...).

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu hàng quý có báo cáo đánh giá kết quả công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; kết quả thanh tra các hồ sơ người nộp thuế khai bổ sung nhưng không thay đổi giá chuyển nhượng.

Lương Bằng

Tính thuế nhà đất sát giá từng con đường, góc phố, cố tình vi phạm chuyển sang công anTổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị tự điều chỉnh giá kê khai tính thuế sát với giá thị trường chi tiết đến từng con đường, tuyến phố trong dự án.