BỘ TRƯỞNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Cập nhập tin tức BỘ TRƯỞNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Hủy giải golf, Bộ trưởng TN&MT đi Mù Cang Chải

Giải golf kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ TN&MT đã bị hủy. Bộ trưởng Trần Hồng Hà tới thăm bà con vùng lũ quét Mù Cang Chải.

Bộ trưởng TN&MT: Chưa giao biển để Nhiệt điện Vĩnh Tân thực hiện nhận chìm

Bộ TN&MT đang chờ kết quả đánh giá của các nhà khoa học, từ đó xem xét có bàn giao biển để DN được thực hiện nhận chìm hay không.

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Tài nguyên môi trường

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Tài nguyên môi trường

Toàn văn phiên chất vấn Bộ trưởng TN&MT và Bộ trưởng GD&ĐT

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường và Bộ giáo dục & Đào tạo