Chiều nay 22/10, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã tặng đĩa phim "65 năm Học viện chính trị anh hùng" cho Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tới Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng trao tặng đĩa phim

65 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. 

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, giảng viên, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn quân sự đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ cả thời chiến và thời bình, nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh quân đội, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà khoa học có uy tín trong và ngoài quân đội. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng và từng bước phát triển vững chắc.

{keywords}
Bộ trưởng trao tặng đĩa phim

Ghi nhận những thành tựu mà Học viện đã đạt được trong 65 năm qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vẫn tâm tư bởi sự đổi mới đó chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở nhiều trường nằm ở địa phương.

{keywords}
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Học viện

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong rằng, trong thời kỳ mới mong các cơ quan trong Học viện vận dụng các kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chính trị Mác - Lênin, nhất là chúng ta đang ở trong thời kỳ chuyển sang cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4.

"Học viện của chúng ta phải đi đầu trong việc ứng dụng chủ nghĩ Mác - Lênin nghiên cứu lý luận gắn với việc ứng dụng CNTT làm thế nào đó ứng dụng tốt nhất, hiệu quả nhất, xây dựng đội nghĩ giảng viên khoa học, và lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

PV