Học viện chính trị

Cập nhập tin tức Học viện chính trị

Học viện Chính trị khu vực II kỷ niệm 70 năm truyền thống

70 năm qua, Học viện Chính trị khu vực II đã đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 170.000 cán bộ các thế hệ. 

Không chấp nhận tư tưởng 'phi chính trị hóa' lực lượng vũ trang

Nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu... - Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng phim tài liệu cho Học viện Chính trị-Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã tặng đĩa phim "65 năm Học viện Chính trị anh hùng" cho Học viện chính trị-Bộ Quốc phòng