Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son

Cập nhập tin tức Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son

Chín điểm mới của Luật Báo chí

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son chia sẻ về những điểm mới của luật Báo chí vừa được QH biểu quyết thông qua sáng nay.

Sẽ xây dựng Luật về quản lý thông tin trên mạng

Những nội dung sửa đổi trong luật Báo chí lần này được ghi nhận là đã có nhiều điểm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của báo chí cũng như quản lý hoạt động báo chí.

Lần đầu tiên xây dựng quy hoạch Ban chấp hành TƯ

Tại hội nghị Trung ương 13, lần đầu tiên đã xây dựng được Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới.

Bộ TT&TT tặng lịch 2016 cho chiến sĩ hải quân, biên phòng

Hơn 3.000 cuốn lịch bloc năm 2016 được Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son trao tặng cho các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.