{keywords}
Cấp mới, cấp lại và gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải là 3 trong 23 dịch vụ công được Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TT&TT cung cấp trực tuyến mức 4.

Thông tư 36/2020 của Bộ TT&TT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016 quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2020.

Theo quy định tại Thông tư mới, hồ sơ cấp, đề nghị cấp lại, đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đã được sửa đổi theo hướng giảm bớt thành phần hồ sơ so với quy định cũ.

Cụ thể, hồ sơ cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải sẽ không cần nộp kèm bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn nữa. Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, người nộp sẽ không phải nộp kèm bản chính chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cần gia hạn.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, người nộp cũng chỉ cần nộp Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu và ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (2 ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, 1 tệp ảnh đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử); không cần nộp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng (áp dụng đối với trường hợp Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng) như quy định cũ.

Đặc biệt, tại Thông tư mới, Bộ TT&TT bổ sung Điều 16a về thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trên môi trường điện tử.

Theo đó, việc kê khai hồ sơ điện tử và việc cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải thực hiện theo quy định của Nghị định 45/2020 ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phải đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục của Thông tư này.

Đồng thời, việc áp dụng hình thức cấp phép điện tử đối với việc cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện tại các địa chỉ www.cuctanso.vn và www.rfd.gov.vn. 

Từ cuối tháng 6/2020, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc đưa toàn bộ 211 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên cung cấp trực tuyến mức độ 4. Tính đến nay, Bộ TT&TT và Bộ Y tế là 2 bộ, ngành đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức 4. Ngoài ra, cùng với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ TT&TT cũng là một trong hai bộ, ngành đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm: Đăng nhập một lần; Đồng bộ hồ sơ; Xử lý Hồ sơ; Thanh toán trực tuyến. 

M.T

Bộ Y tế và Bộ TT&TT hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bộ Y tế và Bộ TT&TT hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bộ Y tế và Bộ TT&TT là hai bộ đầu tiên hoàn thành việc đưa tất cả dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên cung cấp trực tuyến mức độ 4, mức độ cao nhất được thực hiện hoàn toàn qua mạng.