Theo quy chế này, Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. 

Mục tiêu quy chế là nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực TT&TT, bảo đảm tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan. Mục tiêu xa hơn là thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam theo từng giai đoạn.

Bộ TT&TT phối hợp chia sẻ dữ liệu cùng Tổng cục Thống kê
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin & Truyền thông và Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư). Ảnh: Trọng Đạt

Trong đó, 2 đơn vị sẽ cùng nhau xây dựng văn bản pháp lý đối với các chương trình, kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê lĩnh vực TT&TT. Xây dựng các hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, danh mục các cuộc điều tra thống kê và bảng phân loại thống kê thuộc lĩnh vực TT&TT.

Hai bên cũng sẽ phối hợp thu thập dữ liệu, xây dựng phương án điều tra, triển khai, thực hiện các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê trong lĩnh vực TT&TT cùng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác. 

Đối với việc chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê sẽ cung cấp cho Bộ TT&TT các số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và hệ thống các chỉ tiêu tổng hợp như tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp CNTT, tổng sản phẩm theo địa bàn, tỷ lệ đóng góp của các lĩnh vực hoạt động TT&TT trong GDP, tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu các thiết bị ICT hay doanh thu từng lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT,... 

Ở chiều ngược lại, Bộ TT&TT sẽ chia sẻ cho Tổng cục Thống kê các dữ liệu báo cáo tình hình quản lý nhà nước ngành TT&TT và hệ thống các chỉ tiêu tổng hợp gồm danh sách các nhà xuất bản, danh sách các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, tỷ lệ người có điện thoại di động, tỷ lệ người có smartphone,...

Bộ TT&TT phối hợp chia sẻ dữ liệu cùng Tổng cục Thống kê
Theo thỏa thuận, Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Ảnh: Trọng Đạt

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, công tác thống kê ngành TT&TT trong những năm gần đây đã có những bước phát triển và đổi mới toàn diện. Đây là căn cứ quan trọng cho việc hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển ngành TT&TT. 

“Việc thực hiện tốt Quy chế giữa 2 đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê TT&TT, gia tăng giá trị dữ liệu, tiết kiệm nguồn lực quốc gia và đáp ứng tốt hơn nhu cầu số liệu ngày càng tăng của người dùng tin.”, bà Hương nói.

Bộ TT&TT phối hợp chia sẻ dữ liệu cùng Tổng cục Thống kê
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết, quan điểm được Bộ TT&TT đưa ra là làm mới công tác thống kê, thay đổi cách thức điều tra thống kê. Nếu như trước đây điều tra theo phương pháp thủ công bằng nhân công là chính thì giờ đây phải ứng dụng công nghệ. 

Nếu như trước kia, việc điều tra thống kê được thực hiện định kỳ thì giờ đây công tác này nên được làm một lần, sau đó có phần mềm bổ sung. Điều này giúp hệ thống dữ liệu của Tổng cục Thống kê luôn đạt độ chính xác cao, từ đó làm tốt công tác dự báo. 

Những thay đổi trên có thể làm được bằng việc áp dụng công nghệ. Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong việc tổ chức cập nhật, bổ sung và duy trì cơ sở dữ liệu số. 

Bộ TT&TT phối hợp chia sẻ dữ liệu cùng Tổng cục Thống kê
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn gợi ý Tổng cục Thống kê đi tiên phong trong vấn đề chuyển đổi số. Ảnh: Trọng Đạt

Việc ứng dụng CNTT sẽ giúp giảm bớt công sức và lượng lao động làm công tác thống kê. Nếu làm bài bản, một điều tra viên dù ở bất cứ tỉnh nào cũng có thể chuyển trực tiếp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung. 

Ở nhiều nước trên thế giới, các quyết sách được đưa ra bằng việc phân tích cơ sở dữ liệu. Trong khi đó tại Việt Nam, dù cũng có sử dụng dữ liệu, các quyết sách thường được đưa ra theo kiểu cảm tính. 

Do vậy, Bộ TT&TT muốn hỗ trợ ngành thống kê đi tiên phong trong vấn đề chuyển đổi số. Bộ TT&TT sẽ có đơn vị hỗ trợ, đưa ra các giải pháp để Tổng cục Thống kê sử dụng trong việc điều tra số liệu. Bộ TT&TT cũng sẽ giới thiệu cho Tổng cục Thống kê những đơn vị đủ độ tin cậy để có thể triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác thống kê. 

Trọng Đạt