Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương vừa ký ban hành Công văn số 95/VHCS - NSVH gửi Sở VHTTDL; Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nội dung bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động Lễ hội xuân 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

420587947 674332061307008 8046057733985781198 n.jpeg
Hội làng đền chùa Ngọc Tiên (Xuân Trường, Nam Định) diễn ra từ 12-15/1 Âm lịch vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. 

Nhằm thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai việc tham mưu chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân và du khách trong việc thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/ 2018 của Chính phủ về quản lý, tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

Chỉ đạo, yêu cầu BTC lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm tổ chức lễ hội bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về giá trị, ý nghĩa đích thực của nghi lễ truyền thống trong các hoạt động lễ hội.

Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.