Ban đầu, bức tượng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tác giả được định giá từ 8.500 đến 12.000USD (195-292 triệu đồng). Do có nhiều khách hàng quan tâm, nên nó đã được nâng giá và bán ra với số tiền cao không ngờ.

VietNamNet TV