bug Dota 2

Cập nhập tin tức bug Dota 2

DOTA 2 tiếp tục xuất hiện bug khủng, hero có thể full đồ ngày từ những phút đầu tiên

Sau khi bug này xuất hiện, rất nhiều trận đấu đã bị hủy hoại theo một cách không thể tệ hại hơn.