Bùi Giáng

Cập nhập tin tức Bùi Giáng

Ra mắt tập luận đề của Bùi Giáng

"Bùi Giáng - Tuyển tập luận đề" là tập hợp từ những tập luận đề nổi tiếng của tác giả Bùi Giáng từng ấn hành trước 1975.

Tác giả bài ‘Đừng tưởng’ bị tố đạo thơ

Vừa mới nhận mình là là tác giả bài thơ nổi tiếng trên mạng “Đừng tưởng”, ông Hà Sỹ Liêm ngay lập tức đã bị tố ‘đạo thơ’.