Đề cập rộng rãi quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ quan tâm đặc biệt đến hai dự thảo luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng là luật Tín ngưỡng, tôn giáo và luật về Hội chuẩn bị trình Quốc hội.

{keywords}

Sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã dành thời gian cho một buổi tiếp xã giao, đón vị khách ngoại giao đặc biệt.

Đó là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius. Ông đến thăm và tìm hiểu về công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật của Bộ cho Chính phủ, trong đó có hai dự thảo luật ông đặc biệt quan tâm là luật Tín ngưỡng, tôn giáo và luật về Hội

Dự buổi tiếp có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Hà Thị Dung.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình bày tỏ hân hạnh được đón Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, phấn khởi về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Bộ trưởng nhắc lại chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Ông giới thiệu với Đại sứ một số nội dung liên quan đến các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 13 nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013.

Trong đó, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến hai bộ luật quan trọng, là trụ cột của nền hành chính nhà nước Việt  Nam đã được Quốc hội thông qua, đó là luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi và luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ trưởng thẳng thắn cởi mở chia sẻ về 2 dự luật Đại sứ Ted Osius quan tâm do Bộ Nội vụ chủ trì xây trên cơ sở tổng kết pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo hiện hành và nghị định số 45 của Chính phủ về Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ông cho biết, 2 dự thảo luật này đã được gửi lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ý kiến của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc,nhà tu hành, các tin đồ, các hội, ... để tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội khóa 13.

Đại sứ Ted Osius cho biết, ông đánh giá cao kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian vừa qua và cho rằng mặc dù đã có sự nghiên cứu, tìm hiểu về dự thảo luật về Hội và luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng những thông tin trao đổi của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đã giúp ông hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng luật, cũng như những quy định mới trong nội dung của hai dự thảo luật nêu trên.

Đại sứ Ted Osius khẳng định trên cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trong thời gian tới sẽ tích cực hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia của Hoa Kỳ với các chuyên gia của Bộ Nội vụ Việt Nam trong quá trình xây dựng luật về Hội và luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần hợp tác, ủng hộ thành công của Việt Nam trên cơ sở tôn trọng một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng.

L.Thư