cá heo nước ngọt

Cập nhập tin tức cá heo nước ngọt

Nuôi loài cá lạ da bóng, đuôi đỏ, tiếng kêu éc éc... thu lãi trăm triệu

Người phụ nữ ở miền Tây nuôi loài cá heo có tiếng kêu éc éc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập 100 triệu đồng/năm.