A.B (Theo Bloomberg)

Facebook chế tạo siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới

Facebook chế tạo siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới

Meta, công ty mẹ của Facebook cho biết đã chế tạo một siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh nhất thế giới, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022.