Hiện nay các nhà mạng đều đã triển khai mạng 5G để người dùng trải nghiệm. Người dùng chỉ cần đăng ký gói 5G khuyến mãi, hoặc đổi SIM 5G. Bên cạnh đó, những chiếc điện thoại như iPhone 12 cần được kích hoạt tính năng hỗ trợ 5G.

Cách kích hoạt 5G trên iPhone 12

Để bật 5G trên iPhone 12, bạn cần vào Cài đặt => Di động => Tùy chọn dữ liệu di động.

{keywords}
Để bật 5G trên iPhone 12, bạn cần vào Cài đặt => Di động => Tùy chọn dữ liệu di động.

Tiếp đó, bạn vào mục "Thoại & dữ liệu", rồi chọn bật 5G hoặc 5G tự động nếu được hỗ trợ.

{keywords}
Bạn vào mục "Thoại & dữ liệu", rồi chọn bật 5G hoặc 5G tự động nếu được hỗ trợ.

H.A.H

Những cách tiết kiệm dữ liệu 5G trên iPhone 12

Những cách tiết kiệm dữ liệu 5G trên iPhone 12

iPhone 12 có những lựa chọn thiết lập mà người dùng nên biết để sử dụng 5G tiết kiệm dung lượng hơn, ví dụ như chuyển xuống 4G nếu không thực sự cần tốc độ siêu cao, hoặc hạn chế chất lượng FaceTime.