Trong hệ điều hành MacOS 13 Ventura mới ra, MacBook có thể dùng iPhone làm webcam nếu muốn. Đây là một bước tiến lớn vì chắc chắn chất lượng hình ảnh do iPhone quay sẽ tốt hơn hẳn camera tích hợp sẵn của MacBook, hay bất kỳ webcam nào trên thị trường hiện nay.

Hầu hết các đời máy iPhone mới nhất đều có thể được dùng làm webcam, cụ thể là iPhone XR hoặc mới hơn. Cũng sẽ có nhiều mẫu đế kẹp để việc dùng iPhone làm webcam thuận tiện hơn, dù khoảng cách với MacBook không cần quá cận.

Cách dùng iPhone làm camera MacBook

Để dùng iPhone làm camera MacBook, điều kiện trước hết là iPhone phải chạy iOS 16 còn MacBook chạy MacOS 13.

Bên cạnh đó, người dùng cần đảm bảo iPhone và MacBook dùng chung mạng WiFi, đều bật Bluetooth, đăng nhập chung Apple ID, và đều bật xác thực 2 lớp.

Tính năng Continuity Camera được mặc định bật, tuy nhiên nếu cần người dùng có thể kiểm tra trong mục Settings => General => AirPlay & Handoff => Continuity Camera.

Nếu đã đủ những điều kiện trên, khi đưa iPhone vào gần, MacBook sẽ tự động lấy camera sau của iPhone làm webcam. Nếu không, người dùng có thể vào phần thiết lập video trên ứng dụng cần webcam, và chủ động chọn iPhone.

Người dùng MacBook có thể vào phần thiết lập video trên ứng dụng cần webcam như Zoom, và chủ động chọn iPhone.

Người dùng cũng có thể chuyển đổi chế độ quay bằng iPhone. Khi vào Control Center của MacBook (biểu tượng 2 công tắc) và chọn Video Effects, người dùng sẽ thấy các lựa chọn quay bằng iPhone.

Khi vào Control Center của MacBook (biểu tượng 2 công tắc) và chọn Video Effects, người dùng sẽ thấy các lựa chọn quay bằng iPhone.

Anh Hào