Ứng dụng Facebook Messenger hiện đã có tính năng thiết lập để tin nhắn tự thu hồi sau một khoảng thời gian định sẵn, tương tự như một số công cụ chat mới nổi. Tuy nhiên, tin nhắn tự thu hồi của Messenger hiện chỉ có trong phòng trò chuyện mã hóa.

Cài đặt tin nhắn tự xóa trên Messenger như thế nào?

Để gửi tin nhắn tự hủy, trước hết người dùng cần mở phòng trò chuyện mã hóa (xem hướng dẫn mở phòng trò chuyện mã hóa ở đây).

Theo cập nhật mới nhất, trong phòng trò chuyện mã hóa, cạnh khung nhập tin nhắn sẽ có biểu tượng đồng hồ báo thức. Hãy bấm để biểu tượng đó chuyển sang màu đỏ, và kéo chọn khoảng thời gian trước khi xóa tin nhắn.

{keywords}
Trong phòng trò chuyện mã hóa, cạnh khung nhập tin nhắn sẽ có biểu tượng đồng hồ báo thức. Hãy bấm để biểu tượng đó chuyển sang màu đỏ, và kéo chọn khoảng thời gian trước khi xóa tin nhắn.

Anh Hào

Hướng dẫn nhắn tin mã hóa trên Messenger

Hướng dẫn nhắn tin mã hóa trên Messenger

Trên Facebook Messenger, người dùng có thể tạo một phòng trò chuyện mã hóa riêng với người nhận. Có ít nhất 2 cách để làm việc này.