Trong nhiều trường hợp người dùng có thể soạn email trước khi gửi một vài ngày, hoặc một vài tuần... Mặc dù vậy nếu để trong mục dành cho thư nháp, người dùng cũng rất dễ quên khi đến lúc cần gửi đi. Vì thế, tính năng hẹn giờ gửi khá quan trọng.

Nhiều hệ thống email đã có tính năng hẹn giờ, và đến phiên bản iOS 16 thì tính năng đó cũng đã xuất hiện trên iPhone. Đây là một trong những nâng cấp mới của ứng dụng Mail.

Cách hẹn giờ gửi email trên iOS 16

Trong ứng dụng Mail trên iOS 16, người dùng soạn thảo email như thông thường. Sau đó đến lúc gửi, người dùng bấm giữ nút gửi (mũi tên xanh).

Đến lúc gửi email trên iOS 16, người dùng bấm giữ nút gửi (mũi tên xanh)...

Sẽ có các lựa chọn giờ cụ thể để gửi email, hoặc người dùng có thể bấm "Send Later" để tự chọn ngày giờ gửi. Sau khi hoàn tất, hãy bấm "Done".

Anh Hào