Theo quy định từ VDTC, nếu khách hàng mở tài khoản cá nhân, mức phí SMS thông báo trừ tiền qua trạm thu phí tự động không dừng sẽ là 8.800 đồng/tháng (bao gồm VAT). Nếu khách hàng mở tài khoản doanh nghiệp, mức phí SMS thông báo trừ tiền qua trạm sẽ là 27.500 đồng/tháng (bao gồm VAT).

Tuy nhiên nếu vào app ePass để nhận thông báo trừ tiền qua trạm, khách hàng sẽ không mất phí. Cách này được khuyến khích khi mà app ePass còn có những tiện ích khác nữa, như liên kết tài khoản Viettel Money.

Cách nhận thông báo trừ tiền thu phí không dừng ePass miễn phí

Trước hết người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng ePass, sau đó vào mục "Tài khoản" dưới góc phải và chọn "Cài đặt".

{keywords}
Người dùng cần đăng nhập vào ứng dụng ePass, sau đó vào mục "Tài khoản" (1) dưới góc phải và chọn "Cài đặt" (2).

Hãy vào tiếp mục "Cài đặt nhận thông báo". Ở đây, người dùng tắt phần SMS và bật phần "Thông báo" để nhận thông báo trừ tiền qua trạm trên ứng dụng ePass.

{keywords}
Hãy vào tiếp mục "Cài đặt nhận thông báo" (3). Ở đây, người dùng tắt phần SMS (4) và bật phần "Thông báo" (5).

Anh Hào

Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money

Cách liên kết tài khoản thu phí không dừng ePass với Viettel Money

Nếu liên kết, tiền để trong tài khoản Viettel Money sẽ được trừ trực tiếp khi xe qua trạm, và cũng có thể được dùng để mua sắm, thanh toán trực tuyến, hoặc rút ra tài khoản ngân hàng.