cách khắc chế ulti của Zed

Cập nhập tin tức cách khắc chế ulti của Zed

Khăn giải thuật bị phế, làm gì để khắc chế chiêu cuối của Zed?

3 phương pháp dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng khắc chế ultimate của Zed khi Khăn Giải Thuật bị phế bỏ ở phiên bản 6.9 hiện tại.