Ứng dụng PC-Covid đang được triển khai như một nền tảng thống nhất (xem hướng dẫn đăng ký tài khoản ở đây) trong phòng chống dịch, cung cấp các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, tạo mã QR địa điểm, và khai báo y tế.

Khai báo y tế và quét mã QR địa điểm là những phương thức quan trọng trong phòng chống dịch, hỗ trợ quá trình truy vết nếu có ca nhiễm. Với PC-Covid, người dân chỉ cần cập nhật khai báo y tế, sau đó dùng mã QR cá nhân duy nhất của app để quét.

Cách khai báo y tế online PC-Covid

Ngoài giao diện chính PC-Covid, người dùng vào mục "Khai báo y tế", và chọn tiếp "Khai báo y tế".

{keywords}
Ngoài giao diện chính PC-Covid, người dùng vào mục "Khai báo y tế".

 

{keywords}
Chọn tiếp "Khai báo y tế".

 

{keywords}
Bấm nút "Khai báo y tế" một lần nữa.

Người dùng sẽ cần khai thông tin dấu hiệu triệu chứng nếu có, và lịch sử tiếp xúc, rồi bấm nút "Gửi tờ khai".

{keywords}
Người dùng sẽ cần khai thông tin dấu hiệu triệu chứng nếu có, và lịch sử tiếp xúc.

 

{keywords}
Sau khi hoàn tất, hãy bấm nút "Gửi tờ khai".

Anh Hào

Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid

Hướng dẫn đăng ký tài khoản PC-Covid

PC-Covid sẽ là nền tảng thống nhất cung cấp các tính năng như quản lý mã QR cá nhân, khai báo y tế, tra cứu thông tin xét nghiệm... Người dùng cần bấm nút đồng bộ thông tin trên các nền tảng phòng chống dịch trước đây.