Bật tùy chọn Reading list offline

Để có thể lưu trang web và đọc khi không có kết nối Internet (offline), trước hết bạn cần bật tùy chọn đồng bộ bookmark (dấu trang) và Reading list (danh sách đọc) lên tài khoản iCloud.

Để thực hiện, bạn mở Settings (Cài đặt) và chọn tên của mình ở trên cùng.

{keywords}
 

Sau đó, bạn chọn tùy chọn iCloud.

{keywords}
 

Ở màn hình hiện ra, bạn tìm đến tùy chọn Safari và bật công tắc nằm bên cạnh nó.

{keywords}
 

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt tùy chọn Reading list offline.

Quay về màn hình Settings (Cài đặt) chính, sau đó tìm và chọn tùy chọn Safari.

Bây giờ, bạn cuộn xuống dưới cùng rồi bật công tắc nằm bên cạnh tùy chọn Automatically save offline (Tự động lưu ngoại tuyến).

{keywords}
 

Cách sử dụng Reading list offline trên Safari

Mỗi khi bạn muốn lưu một trang web vào Reading list để đọc offline, hãy bấm nút Share (Chia sẻ).

{keywords}
 

Từ trình đơn chia sẻ bung lên, bạn chọn Add to Reading list (Thêm vào danh sách đọc). Ngay lập tức, Safari sẽ lưu trang web, đồng thời tải nội dung về thiết bị để bạn đọc nó ngoại tuyến.

{keywords}
 

Để đọc nội dung ngoại tuyến, bạn bấm nút Bookmark (Dấu trang) trên Safari, sau đó chọn thẻ hình mắt kính.

{keywords}
 

Tại đây, bạn tìm và mở thẻ mình muốn đọc, Safari sẽ tải nó lên không cần kết nối Internet.

Ca Tiếu (theo How-to Geek)

Cách để Safari trên macOS luôn khởi động vào chế độ duyệt web riêng tư

Cách để Safari trên macOS luôn khởi động vào chế độ duyệt web riêng tư

Nếu bạn sử dụng Safari trên máy Mac và thường truy cập vào chế độ duyệt web riêng tư (private browsing), tại sao bạn không thiết lập để Safari luôn khởi động vào chế độ này.